Strona główna

 

Polityka prywatności

Prawnym administratorem danych zawartych i przetwarzanych w ramach niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 6b zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000076736. Administrator dokłada wszelkich starań zmierzających do zachowania prywatności danych osobowych wszystkich użytkowników Serwisu, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych. Gromadzone przez administratora dane osobowe objęte są ochroną przed nieuprawnionym dostępem i nie są bez zgody ich właścicieli udostępniane innym podmiotom niż podmioty zaangażowane w funkcjonowanie serwisu oraz prowadzenie Akademii Mogę-Potrafię-Chcę, zwanego dalej Akademią (w tym partnerzy techniczni oraz dydaktyczni, których udziału wymaga realizacja kursów oferowanych w ramach Akademii).

Gromadzone dane

W ramach niniejszego Serwisu gromadzone są jedynie dane niezbędne do prawidłowego działania systemu e-Learningowego oraz prowadzenia Akademii, w tym dane osobowe jego uczestników oraz osób prowadzących kursy dydaktyczne, jak również dane dotyczące postępów edukacyjnych uczestników. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Serwisu posiadają pełny wgląd w swoje dane osobowe oraz możliwość ich aktualizacji. Jeśli system nie umożliwia ręcznej modyfikacji niektórych danych, w celu ich zmiany prosimy o kontakt z administratorem Serwisu pod adresem akademia@mogepotrafiechce.pl.

Rejestracja aktywności

Zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i w celu realizacji procesu dydaktycznego rejestrowana jest historia aktywności wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu i wchodzącego w jego skład systemu e-learning, w tym adresy IP, a także inne dane pozwalające ustalić lokalizację oraz tożsamość użytkownika. Dane te wykorzystywane są do prowadzenia analiz i statystyk procesu dydaktycznego oraz w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem, a dostępne są jedynie dla administratorów systemu.

Otrzymywanie korespondencji

Uczestnicy Akademii oraz pozostali zarejestrowani użytkownicy Serwisu mogą otrzymywać na podane adresy e-mail korespondencję związaną z prowadzeniem procesu dydaktycznego Akademii oraz ewentualne materiały informacyjne i marketingowe powiązane z jego tematyką. Dane kontaktowe zarejestrowanych użytkowników nigdy nie są bez zgody udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim, nie zaangażowanym w realizację Akademii bądź funkcjonowanie Serwisu.

Ochrona danych

Wszystkie przechowywane i przetwarzane w ramach Serwisu dane osobowe objęte są szczególną ochroną przed nieuprawnionym dostępem przy użyciu dostępnych środków zabezpieczeń. Administracja serwisu zobowiązuje się jednocześnie do reagowania na wszelkie wykryte próby nieuprawnionego dostępu do danych i ich zgłaszania odpowiednim instytucjom i organom ścigania. W przypadku wykrycia takich prób przez uczestników Akademii bądź pozostałych użytkowników serwisu prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie administratorowi Serwisu na adres e-mail akademia@mogepotrafiechce.pl. Administracja Serwisu nie odpowiada za polityki prywatności stosowane przez zewnętrzne podmioty, do których stron mogą się znajdować odnośniki w ramach Serwisu.

Pliki cookies i podobne technologie

1. W celu zapewnienia wymaganych funkcjonalności i wygody korzystania, w ramach Serwisu stosowane są pliki cookies. Pliki cookies (w języku polskim określane także często mianem "ciasteczek") są powszechnie stosowaną technologią, pozwalającą na zapamiętywanie przez witrynę internetową danych na urządzeniu końcowym użytkownika (dotyczących np. preferencji danego użytkownika) - więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl lub w Wikipedii.

2. Serwis może zapisywać pliki cookies na urządzeniach odwiedzających je użytkowników w następujących celach:

  • poprawy szybkości działania Serwisu,
  • umożliwienia działania niektórych funkcjonalności Serwisu,
  • gromadzenia danych statystycznych.

3. Serwis może korzystać także z usług firm trzecich takich jak Google, Facebook itp., co powoduje zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika także plików cookies odnośnych dostawców.

4. W celu wyłączenia bądź ograniczenia działania plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Działanie takie może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu bądź zaprzestanie jego prawidłowego funkcjonowania. Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć pod adresami:

Zmiany w niniejszej polityce

Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności odzwierciedlających zgodność z podnoszeniem standardów bezpieczeństwa oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jak również w odpowiedzi na uwagi użytkowników Serwisu i innych zaangażowanych osób. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do okresowego odwiedzania niniejszej strony, w celu posiadania bieżącego zorientowania co do sposobu, w jaki chroniona jest prywatność użytkowników Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem Serwisu pod adresem e-mail akademia@mogepotrafiechce.pl.